0

Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα www.koinsepanthizo.gr είναι ιδιοκτησία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «ΑΝΘΙΖΩ», με έδρα την Αργυρούπολη (Μ. Γερουλάνου 117, 16452, τηλ. 210 9622290, [email protected]).

Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση και η διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας παρέχεται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησης Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «ΑΝΘΙΖΩ», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία της ιστοσελίδας προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει ολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πλην της περίπτωσης της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για μη εμπορική, προσωπική ή ακαδημαϊκή/εκπαιδευτική χρήση και σε αυτήν την περίπτωση μόνο με την ένδειξη της προέλευσης τους από της ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ηλεκτρονική σελίδα ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ιστοσελίδας ή τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αντιγράψουν, εκμεταλλευτούν εμπορικά, πωλήσουν, μεταπωλήσουν, αναπαράγουν, διανέμουν με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, όλο ή μέρος του περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] .

Δικαιώματα Χρήσης Ιστοσελίδας

Η χρήση της παρούσης ιστοσελίδας θα είναι μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα, ούτε θα περιορίζει ή απαγορεύει τη χρήση της από οποιονδήποτε τρίτο.

Μηνύματα που παρουσιάζουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ιδιότητες απαγορεύονται απολύτως:

 • Περιεχόμενο αντίθετο προς τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
 • Περιεχόμενο που προκαλεί βλάβη σε ανηλίκους.
 • Περιεχόμενο παράνομο, επιβλαβές ή επιζήμιο, όπως δυσφημιστικό, υβριστικό, βίαιο, χυδαίο, πορνογραφικό ή που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή παραπομπές ή συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες με παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο.
 • Περιεχόμενο που συνιστά spam (μη ζητηθείσα άμεση ή έμμεση εμπορική επικοινωνία – διαφήμιση – εν γένει προωθητικές ενέργειες προσώπων, προϊόντων ή υπηρεσιών) ή με επιβλαβές υλικό (π.χ. ιούς).
 • Δημοσίευση ή αναφορά συνδέσμων προς παράνομο λογισμικό ή μεθόδους εξουδετέρωσης της προστασίας λογισμικού καθώς επίσης και κάθε άλλου περιεχομένου (όπως εικόνες, μουσικά κομμάτια κτλ.) υλικού που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταβιβάζετε σε εμάς μέσω της ιστοσελίδας ή μεταβιβάζετε ή αναρτάτε σε οποιονδήποτε σημείο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανο- μένων τυχόν δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή άλλων παρόμοιων, είναι και θα αντιμετωπιστεί ως μη εμπιστευτική και μη αποκλειστική πληροφορία.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Εάν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν είναι πλήρως αποδεκτοί, η χρήση της παρούσης ιστοσελίδας πρέπει να τερματιστεί αμέσως. Απόψεις των χρηστών της παρούσης ηλεκτρονικής σελίδας δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη απόψεις της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «ΑΝΘΙΖΩ».


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «ΑΝΘΙΖΩ» τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.koinsepanthizo.gr. Με την παρούσα αναφορά παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

 • Τι είναι τα Cookies;
  Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται από μια ιστοσελίδα στο σκληρό δίσκο ή στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) του επισκέπτη της ιστοσελίδας για πρόσθετη λειτουργικότητα ή για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «ΑΝΘΙΖΩ» χρησιμοποιεί «τεχνικά» Cookies, με περιορισμένες δυνατότητες, απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα Cookies που χρησιμοποιούνται δεν συλλέγουν, ούτε αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσάς ή δεδομένα σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιήσατε την ιστοσελίδα μας στο παρελθόν. Τα Cookies που χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας.
 • Γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies;
  Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας. Με την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας μας αποδέχεστε την χρήση Cookies.
 • Πως μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies
  Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) ώστε να δέχεται όλα τα Cookies, να απορρίπτει όλα τα Cookies ή να σας ενημερώνει όταν δημιουργείται ένα Cookies και να διαγράφει όλα τα Cookies.Κάθε πρόγραμμα περιήγησης (browser) είναι διαφορετικό, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org, ο οποίος περιέχει οδηγίες σχετικά με το πώς να διαχειρίζεστε τα cookies, χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη προγραμμάτων περιήγησης (web browser).

Ασφάλεια ιστοσελίδας | Περιορισμός Ευθύνης

Ο χρήστης της ιστοσελίδας έχει πρόσβαση σε αυτήν με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Οι χρήστες της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό που είναι αναγκαία για να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την κωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.


Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links) τρίτων


Η ιστοσελίδα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «ΑΝΘΙΖΩ» μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους (links) τρίτων ή να αποτελεί η ίδια σύνδεσμο σε ιστοσελίδες τρίτων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, ενώ η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «ΑΝΘΙΖΩ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με αποκλειστικά δική του ευθύνη.


Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων «ΑΝΘΙΖΩ» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας της οποιαδήποτε χρονική στιγμή το κρίνει αναγκαίο, και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω της ιστοσελίδας της.