0

Για το ΑΝΘΙΖΩ

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΝΘΙΖΩ είναι μία Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων και έχει στόχο την επαγγελματική αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία, που θα αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές τους και θα τους προσφέρει την αυτονομία που δικαιούνται. 

Ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2020 από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή και μοιράζεται τις ίδιες αρχές, που θα εμπνέουν και θα καθοδηγούν κάθε της προσπάθεια.